Soutěže

Oficiální soutěže pořádané LMMS a její komunitou

Předchozí soutěže:

The Best of LMMS vol. V

The competition has ended on April 16th, 2018.

Support LMMS and buy the compilation over at our bandcamp page.

Listen to all entries here.

Winners:

Original description:

We are proud to present to you The Best of LMMS contest volume 5! The contest aims to inspire the community to create and share their music. Submit your track at the link below before midnight (23:59.59) on April 16th (UTC time) for a chance to be featured on the BoL v5 album. The compilation will be uploaded to Bandcamp, with all profits going towards LMMS' further development.

Submit here

Competition rules:

 1. The Deadline:
  • Track must be submitted by April 16th 2018 at 23:59.59 UTC using this form.
 2. The Track:
  • Must be produced in LMMS.
  • You may use other programs for mastering and post processing.
  • Must be under 10 minutes long.
  • No winning tracks from previous Best of LMMS albums allowed.
  • No remixes allowed.
 3. The Submissions:
  • You must submit using this form only.
  • No more than ONE entry per artist is allowed.*
  • Collaborations count as ONE entry for each artist involved.*
  • No collaborating with judges on entries.
  • Only submissions hosted on Soundcloud, YouTube, or Clyp are allowed.
  • Your entry must be available for listening until the end of the judging process. If not, your entry will be disqualified.
 4. The Judges: -The jury consists of: Dull Machine, Etorna_Z, Jernemies, Poleroyd, Umcaruje and Unfa.
 5. The Judging:
  • After the deadline, the judges will score each track and release the results within 14 days.
 6. Release:
  • The 25 highest scoring songs will be released as an album on Bandcamp with the price of “Pay what you want”. All the received funds will be donated for further development of LMMS, the program that we love.

* This year the judging process has changed, to ensure fairer handling of entries. The change to one submission only is to allow each and every entry to be fully scored by the panel of judges. This was previously handled by a preliminary screening round to help cut down the large amount of entries received. By lowering the amount of up-front entries allowed, the judges will have the time to fully score each track entered.

Nejlepší z LMMS IV

Soutěž skončila 16. dubna 2017.

Podpořte LMMS a kupte si sbírku od nás stránka na bandcamp

Poslechněte si všechny skladby [zde]. (https://docs.google.com/spreadsheets/d/1pPoM7CQIg5C4uzgOrlRnytJiAsOD5K6jxitF-SIjXRQ/pubhtml?gid=975440614&single=true)

Výherci:

Originální popis:

Jsme hrdí na to, že vám představujeme soutěž Nejlepší z LMMS IV! Cíl této soutěže je inspirovat komunitu k vytvoření a sdílení jejich hudby. Pošlete vaši skladbu na odkaz níže do půlnoci (23:59:59) 16. dubna (UTC) pro šanci, aby byla vaše skladba zahrnuta do alba Nejlepší z LMMS IV. Tato sbírka bude nahrána na Bandcamp, všechny zisky půjdou na rozvoj LMMS. Letošní příspěvky jsou zpracovány pomocí formuláře Google. Přijímáme příspěvky nahrané na YouTube, Soundcloud nebo Clyp. Pro úplná pravidla se podívejte na odesílací formulář: https://goo.gl/forms/cifEliOViOXTSc8H2

Pravidla soutěže:

 1. Termín
 2. Skladby
  • Musí být vytvořeny v LMMS.
  • Můžete použít jiný program pro úpravy.
  • Skladba musí být kratší než 10 minut.
  • Nepovolujeme žádné skladby, které vyhrály v předchozích soutěžích Nejlepší z LMMS.
  • Nepovolujeme remixy.
 3. Přihlášení
  • Musíte se přihlásit pouze přes tento formulář.
  • Nepovolujeme více jak dva příspěvky od jednoho autora.
  • Spolupráce se počítá jako jedna položka za každého zúčastněného umělce.
  • Pouze příspěvky nahrané na Soundcloud, YouTube nebo Clyp.
  • Skladba musí být dostupná do konce posuzování, jinak je tato skladba diskvalifikovaná.
 4. Hodnotitelé
  • Porota se skládá z: Greippi, Jacoby Davis, Spekular, Stakeout Punch a Squatro.
 5. Hodnocení
  • Po skončení termínu se hodnotitelé rozhodnou a zveřejní rozhodnutí do 14 dní.
 6. Zveřejnění
  • 25 nejlépe hodnocených skladeb bude zveřejněno v albu na Bandcamp s cenou "zaplať, kolik chceš". Všechny získané prostředky budou věnované rozvoji LMMS, programu, který milujete.
Nejlepší z LMMS III

Soutěž skončila 16. března 2016

Podpořte LMMS a kupte si sbírku od nás stránka na bandcamp

Poslechněte si všechny skladby [zde].(https://soundcloud.com/groups/the-best-of-lmms-competition-v3)

Výherci:

Originální popis:

Po roce je znovu čas: Pokud jste vytvořili úžasnou skladbu pomocí LMMS, máme pro vás soutěž! Soutěž Nejlepší z LMMS je zpět! Cíl soutěže je inspirovat nové uživatele a ostatní k skládání hudby. Sbírka bude nahraná na Bandcamp a všechny výdělky budou věnované dalšímu rozvoji LMMS. Pošlete vaši skladbu před půlnocí 16. března (UTC). Detaily ohledně soutěže na skupina na soundcloud

Pravidla soutěže:

 1. Termín. Skladby musí být nahrány do 16. března 00:00 UTC. Skladby můžou být jakéhokoliv žánru, nejlépe kratší než 10 minut. Skladba musí být vytvořena v LMMS, ale je povoleno používání jiných programů (Audacity, Ardour apod.) pro míchání/úpravu.
 2. Skladby. Všechny skladby se nahrávají přes SoundCloud pomocí vyhrazené skupiny. Můžete nahrát maximálně dvě skladby. Můžete nahrát skladby z minulé soutěže, ale nesmí být v minulých albech Nejlepší z LMMS. Remixy nejsou povoleny. Spolupráce mezi hodnotitelem a vámi není povolená.
 3. Hodnotitelé. Porota se skládá z: Zach Henderson, Second Flight, Umcaruje, Greippi, Tres Finnochiaro, Abludo.
 4. Hodnocení. Po skončení termínu se hodnotitelé rozhodnou a zveřejní rozhodnutí do 14 dní.
 5. Zveřejnění. Sbírka bude zveřejněna na Bandcamp vyhrazený umělcům LMMS s cenou “zaplať, kolik chceš”. Všechny získané prostředky budou věnované rozvoji LMMS, programu, který milujete.
Nejlepší z LMMS II

Tato soutěž skončila 1. dubna 2015.

Podpořte LMMS a kupte si sbírku od nás [stránka na bandcamp].(https://lmmsartists.bandcamp.com/)

Poslechněte si všechny skladby [zde].(https://soundcloud.com/groups/the-best-of-lmms-competition-v2)

Výherci:

Originální popis:

 1. Termín. Skladby musí být poslány do 1. dubna 0:00 UTC. Skladby můžou být jakéhokoliv žánru, nejlépe kratší jak 10 minut. Skladba by měla být vytvořena převážně v LMMS, ale je povoleno používat jiné programy (Audacity, Ardour apod.) pro závěrečné úpravy.
 2. Skladby. Odesílají se pomocí určené skupina na SoundCloudu. Můžete poslat maximálně dvě skladby. Můžete nahrát již dříve vytvořenou skladbu, ale nesměla se zúčastnit minulé soutěže Nejlepší z LMMS. Spolupráce mezi hodnotiteli a vámi není povolena.
 3. Porota a vyhlášení. Porota se skládá z Stian Jørgensrud (Sti-Jay), Ian Letarte, Hashhakaj kamaluden, Fastigium, artlu, TRonix and Jernemies. Sbírka bude zveřejněna na Bandcamp vyhrazený umělcům LMMS s cenou "zaplať, kolik chceš". Všechny výdělky budou věnovány na další vývoj LMMS nebo nákladů souvisejících s tímto programem.

Extra:

Označením své skladby značkou "Potřebuji pomoc" můžete získat zpětnou vazbu od hodnotitelů. Komentáře různých hodnotitelů se sloučí do jednoho textu, aby jste nevěděli kdo a jak hodně reagoval. Nezaručujeme žádnou odpověď, záleží na tom, jak jsou zaneprázdněni hodnotitelé. Všimněte si, že hodnotitelé jsou normální umělci LMMS a bez ohledu na odpověď, rozhodnutí hodnotitelů pro skladby alba je konečné.

Nejlepší z LMMS I

Soutěž skončila 15. února 2014.

Podpořte LMMS a kupte si sbírku od nás [stránka na bandcamp].(https://lmmsartists.bandcamp.com/)

Poslechněte si všechny skladby [zde].(https://soundcloud.com/groups/lmms-top-songs-compilation)

Výherci:

Originální popis:

Pokud jste vytvořili skvělou skladbu v LMMS, máme pro vás soutěž! Soutěž o nejlepší skladby LMMS. Cílem sbírky je inspirovat nové uživatele a získat nové producenty k používání programu, stejně tak jako velké poděkování vývojářům LMMS. Sbírka bude nahrána na Bandcamp a všechny zisky budou věnovány dalšímu vývoji LMMS. Odevzdejte svoji skladbu do půlnoci 15. února. Další informace získáte na síti Soundcloud.

Pravidla soutěže:

 1. Termín. Skladby musí být odevzdány do 15. února 24:00 GMT. Jeden uživatel může odevzdat maximálně dvě skladby. Skladby můžou být jakéhokoliv žánru, nejlépe kratší 10 minut. Všechny skladby se nahrávají přes SoundCloud pomocí vyhrazené skupiny. Můžete odevzdal i skladby vytvořené dříve. Remixy nejsou povoleny. Skladba musí být vytvořena v LMMS, ale je povoleno používání jiných programů (Audacity, Ardour apod.) pro míchání/úpravu.
 2. Porota. Porota se skládá z členů skupiny Avelocity: Brian Amin (Maniarib), Joshua Wade (Second Flight), Uroš Maravić (Umcaruje), Evan Roberts (Stakeout Punch), Joshua Flynn (Raptor980), Jan Heemstra (Combustible Lemonade)
 3. Hodnocení. Po skončení termínu se hodnotitelé rozhodnou a zveřejní rozhodnutí do 7 dní.
 4. Zveřejnění. Sbírka bude zveřejněna na Bandcamp vyhrazený umělcům LMMS s cenou “zaplať, kolik chceš”. Všechny získané prostředky budou věnované rozvoji LMMS, programu, který milujete.