Tävlingar

Officiella tävlingar organiserade av LMMS-communityn och dess medlemmar

Tidigare tävlingar:

The Best of LMMS vol. V

The competition has ended on April 16th, 2018.

Support LMMS and buy the compilation over at our bandcamp page.

Listen to all entries here.

Winners:

Original description:

We are proud to present to you The Best of LMMS contest volume 5! The contest aims to inspire the community to create and share their music. Submit your track at the link below before midnight (23:59.59) on April 16th (UTC time) for a chance to be featured on the BoL v5 album. The compilation will be uploaded to Bandcamp, with all profits going towards LMMS' further development.

Submit here

Competition rules:

 1. The Deadline:
  • Track must be submitted by April 16th 2018 at 23:59.59 UTC using this form.
 2. The Track:
  • Must be produced in LMMS.
  • You may use other programs for mastering and post processing.
  • Must be under 10 minutes long.
  • No winning tracks from previous Best of LMMS albums allowed.
  • No remixes allowed.
 3. The Submissions:
  • You must submit using this form only.
  • No more than ONE entry per artist is allowed.*
  • Collaborations count as ONE entry for each artist involved.*
  • No collaborating with judges on entries.
  • Only submissions hosted on Soundcloud, YouTube, or Clyp are allowed.
  • Your entry must be available for listening until the end of the judging process. If not, your entry will be disqualified.
 4. The Judges: -The jury consists of: Dull Machine, Etorna_Z, Jernemies, Poleroyd, Umcaruje and Unfa.
 5. The Judging:
  • After the deadline, the judges will score each track and release the results within 14 days.
 6. Release:
  • The 25 highest scoring songs will be released as an album on Bandcamp with the price of “Pay what you want”. All the received funds will be donated for further development of LMMS, the program that we love.

* This year the judging process has changed, to ensure fairer handling of entries. The change to one submission only is to allow each and every entry to be fully scored by the panel of judges. This was previously handled by a preliminary screening round to help cut down the large amount of entries received. By lowering the amount of up-front entries allowed, the judges will have the time to fully score each track entered.

The Best of LMMS vol. IV

Tävlingen avslutades 16:de April 2017.

Stöd LMMS och köp samlingen på vår bandcamp sida.

Lyssna på alla bidrag här.

Vinnare:

Originalbeskrivning:

Vi är stolta att presentera The Best of LMMS contest volume 4! Tävlingen går ut på att inspirera communityn att skapa och dela sin musik. Skicka in din låt på länken nedan innan midnatt (23:59.59) den 16:de April (UTC tid) för en chans att vara med på BoL v4 albumet. Vinnande bidrag kommer laddas upp till Bandcamp och samtliga förtjänster vid försäljning kommer användas till LMMS' framtida utveckling. Detta år bidrag hanteras med hjälp av Google forms. Vi accepterar bidrag som är tillgängliga på YouTube, Soundcloud och Clyp. För fullständiga regler, se formuläret för bidrag: https://goo.gl/forms/cifEliOViOXTSc8H2

Tävlingsregler:

 1. Deadline
  • Låtar måste skickas in senast 23:59.59 den 16:de April UTC med hjälp av detta formulär.
 2. Låtarna
  • Måste vara producerade i LMMS.
  • Du är tillåten att använda andra prpogram för mastering och efterbearbetning.
  • Får vara max 10 minutes lång.
  • Inga tidigare vinnande bidrag i Best of LMMS albums får användas.
  • Inga remixer är tillåtna.
 3. Bidragen
  • Du kan enbart använda detta formulär när du skickar in ditt bidrag.
  • Max TVÅ bidrag är tillåtet.
  • Samarbete räknas som ETT bidrag för varje involverad artist.
  • Enbart bidrag som är tillgängliga på Soundcloud, YouTube eller Clyp är tillåtna.
  • Ditt bidrag måste vara tillgängligt tills slutet av bedömningsprocessen. Om inte så kommer ditt bidrag diskvalificeras.
 4. Domarna
  • Juryn består av: Greippi, Jacoby Davis, Spekular, Stakeout Punch och Squatro.
 5. Bedömningsprocessen
  • Efter att tidsfristen för inlämning passerats kommer juryn fatta sina beslut och meddela dessa inom 14 dagar.
 6. Utgivningen
  • De 25 högst poängsatta låtarna kommer ges ut på ett samlingsalbum på Bandcamp med priset "Betala det du vill". Alla mottagna pengar kommer doneras för vidare utveckling till LMMS, programmet vi älskar.
The Best of LMMS vol. III

Tävlingen avlutades den 16:de Mars 2016.

Stöd LMMS och köp samlingen på vår bandcamp-sida.

Lyssna på alla bidrag här.

Vinnare:

Originalbeskrivning:

Det den där tiden på året igen: Om du har gjort en otroligt bra låt med LMMS så har vi tävlingen för dig! The Best of LMMS contest är tillbaka! Samlingen siktar på att inspirera nya användare och alla andra att skapa musik. Samlingen kommer laddas upp till Bandcamp och all vinst kommer doneras till den framtida utvecklingen av LMMS. Skicka in din låt innan midnatt den 16:de Mars (UTC-tid), se alla detaljer om tävlingen på vår soundcloud-grupp.

Tävlingsregler:

 1. Slutdatumet. Låtarna måste vara inskickade innan den 16:de Mars 0:00 UTC. Låtarna kan tillhöra valfri genre, helst under 10 minuter. Låten måste vara producerad i LMMS, men det är tillåtet att använda annan progamvara (Audacity, Ardour etc.) för efterbearbetning/mastering.
 2. Låtarna. Alla bidrag kommer hanteras via vår dedikerade SoundCloud-grupp. Du kan som mest skicka in två låtar. Du kan skicka in tidigare släppta låtar, men de får inte ha varit med i något tidigare Best of LMMS-album. Remixar är inte tillåtna. Ett samarbete mellan en domare och dig själv är inte tillåtet.
 3. Domarna. Juryn består av: Zach Henderson, Second Flight, Umcaruje, Greippi, Tres Finnochiaro, Abludo.
 4. Juryprocessen. Efter tidsfristen kommer domarna fatta sina beslut och resultatet kommer tillkännages inom de nästkommande 14 dagarna.
 5. Lansering. Samlingen kommer släpas på en dedikerad Bandcamp-sida med priset “Betala vad du vill”. Alla insamlade pengar kommer doneras till framtida utveckling av LMMS, programmet vi älskar.
The Best of LMMS vol. II

Tävlingen avslutades den 1:a April 2015.

Stöd LMMS och köp samlingen på vår Bandcamp-sida.

Lyssna på alla bidrag här.

Vinnare:

Originalbeskrivning:

 1. Slutdatumet. Låtarna måste skickas in innan 1:a April 0:00 UTC. Låtarna kan vara av valfri genre, helst under 10 minuter. Låten borde mestadels vara gjord i LMMS, men det är tillåtet att använda annan mjukvara (Audacity, Ardour etc.) för efterbearbetning/mastering.
 2. Låten. Alla bidrag hanteras via en dedikerad SoundCloud-grupp. En tävlande kan skicka in max två låtar. Tävlande KAN skicka in tidigare släppta låtar, MEN inte låtar som varit med i tidigare BoL-tävlingar. Remixar är inte tillåtna. Ett låtsamarbete mellan en domare och dig själv är inte tillåtet.
 3. Domarna och lanseringen. Domarna består av Stian Jørgensrud (Sti-Jay), Ian Letarte, Hashhakaj kamaluden, Fastigium, artlu, TRonix och Jernemies. Samlingen kommer släppas på en dedikerad Bandcamp-sida med priset “Betala vad du vill”. Alla insamlade pengar kommer doneras till fortsatt utveckling av LMMS eller för att täcka andra programrelaterade kostnader.

Extra:

Genom att tagga din låt med "Want Feedback" så kan du få feedback från domarna. Kommentarerna från de olika domarna kommer slås samman till en text så du inte vet från vem eller hur många feedback'en kommer från. Observera att det inte är garanterat att få någon feedback, detta beror helt på hur mycket tid domarna har. Observera också att domarna bara är vanliga LMMS-artister och oberoende av vilken feedback du får så är domarnas beslut av samlingslåtar slutgiltigt.

The Best of LMMS vol. I

The competition has ended on February 15th, 2014.

Support LMMS and buy the compilation over at our bandcamp page.

Listen to all entries here.

Winners:

Original description:

If you have made amazing songs with LMMS we have a contest for you! A LMMS top songs contest. The compilation aims to inspire new users and get new producers to use the program as well as to give a big thank you to LMMS developers. The compilation will be uploaded to Bandcamp and all profit will be donated for the further development of LMMS. Submit your song before midnight on February 15th, and find details about this contest on the Soundcloud site.

Competition rules:

 1. The Deadline. The songs must be submitted by February 15th 12 PM GMT. A user can submit a maximum of two songs. The songs can be of any genre, preferably under 10 minutes. All submissions will be handled via SoundCloud using the dedicated group. User CAN submit previously released songs. Remixes are not allowed. The song should be made mostly in LMMS, but it is allowed to use some other software (Audacity, Ardour etc.) for post mixing/mastering.
 2. The Judges. The judges consist of the group Avelocity: Brian Amin (Maniarib), Joshua Wade (Second Flight), Uroš Maravić (Umcaruje), Evan Roberts (Stakeout Punch), Joshua Flynn (Raptor980), Jan Heemstra (Combustible Lemonade)
 3. The Judging Process. After the deadline, the judges will make their decisions and release the results within next 7 days.
 4. Release. The compilation will be released on a dedicated LMMS artists Bandcamp with the price of “Pay what you want”. All the received funds will be donated for further development of LMMS, the program that we love.